Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §7 pkt. 5 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

osobiście pod adresem: ul. Krzycka 92A, 53-020 Wrocław
pisemnie na adres: ul. Krzycka 92A, 53-020 Wrocław

za pomocą poczty elektronicznej na adres: prooffice@prooffice.sklep.pl


W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z formularza dostępnego pod llinkiem: https://www.procopy.wroclaw.pl/uploads/webpage/pl_PL/RIGHT2CANCEL.pdf?v1438162964